NEWS:

VARAN-TV: STORIES (SVT)

Filmfabrikör has produced the long awaited season 3 of swedish cult comedy series Varan-TV (Varan-TV: Stories) for SVT. 


Stream Varan-TV: Stories at SVT Play: Varan-TV: Stories


The production in media:

Om nya säsongen i Resumé

Bland incelmän och munkar på Österlen - här tar nya Varan-TV form (Dagens Nyheter)

Kith Hansen

Executive Producer

+46 703 444 551

kith@filmfabrikor.biz

Hanna Wahlström

Producer

+46 707 675 486

hanna@filmfabrikor.biz

Rikard Johansson

Director, Graphic designer

+46 708 441 661

rikard@filmfabrikor.biz